Sinh tồn nơi hoang dã - Kỹ năng sinh tồn

Kỹ năng sống sót khi bị lạc giữa rừng sâu

Lên rừng -
Khi bị lạc trong rừng sâu, điều đầu tiên phải làm là giữ vững tâm lý. Lo lắng, hoảng loạn chỉ khiến bạn mất phương hướng và lạc sâu hơn.

Trả phí: 0 VNĐ

Xem thêm...