Học viện Tâm Khí Việt – Thầy Nguyễn Ngọc Dũng – Bài giảng Khí và Khí công là gì?

DƯỠNG SINH -

Khí công hiện nay là một phương pháp vô cùng phổ biến cho người rèn luyện sức khỏe, nhưng để tập luyện...

Hình minh họa tập khí công ( Theo website Bộ Y tế Việt Nam)

Dưới đây là bài giảng của Thầy Nguyễn Ngọc Dũng – Viện Trưởng Học viện Tâm Khí Việt cho chúng ta cái nhìn chuẩn xác về Khí và Khí công:

KỸ NĂNG SINH TỒN