Kỹ năng tự vệ cho bạn gái khi bị khống chế, đe dọa

Hãy nhớ rằng các biện pháp tự vệ đòi hỏi mỗi người phải nhanh nhẹn và thông minh để đối phó với những tình huống nguy hiểm. Bên cạnh đó, sự bảo vệ bản thân tốt nhất vẫn là cảnh giác trong mọi tình huống.