Kỹ thuật tự vệ trong Aikido

Aikido không chủ trương tấn công trước. Với những kỹ thuật đặc sắc của mình, Aikido chỉ hóa giải các đòn tấn công của đối phương thay vì tiến hành các phản ứng tấn công đối thủ theo bản năng.

Aikido (Hiệp khí đạo) là một môn võ thuật hiện đại của Nhật Bản được Ueshiba Morihei(1883-1969) sáng tạo ra trên cơ sở các môn võ thuật cổ truyền của Nhật Bản như Nhu thuật (Jujitsu), Kiếm thuật (Kenjutsu), và Thương thuật (Sojutsu).

Trong triết lý của môn võ Aikido không chủ trương tấn công trước, thậm chí không cho phép tự biến mình thành mục tiêu khiêu khích sự tấn công. Với những kỹ thuật đặc sắc của mình, Aikido chỉ hóa giải các đòn tấn công của đối phương thay vì tiến hành các phản ứng tấn công đối thủ theo bản năng. Bởi vậy, môn võ Aikido bao gồm những đòn ném và khóa khớp. Aikido sử dụng lại chính lực của đối phương để chống chế lại họ hoặc ném họ đi.

Aikido không phải là một môn võ tĩnh. Di chuyển hợp lý và hiểu biết về cái “động” khi di chuyển là rất quan trọng. Nhiều người cho rằng Aikido là môn võ rất khó để áp dụng vào thực tiễn tự vệ đường phố, tuy nhiên, nếu linh hoạt, thì các đòn nắm, ném đối thủ rất dễ để áp dụng khi tự vệ cho bản thân.

Số lượng các đòn thế hóa giải trong Aikido không có giới hạn, nhưng tựu chung vẫn đặt cơ sở lên nguyên lý hình cầu, kiểm soát và khuếch trương khí lực.

Ý muốn gây hấn của đối phương, sau khi được nhận biết, tức thời được đưa vào phương thức triệt hạ ngay từ đầu đến cuối tiến trình hóa giải.

Aikido kết thúc tiến trình này bằng sự hài hòa, an vị của hai bên và điều quan trọng là tuyệt nhiên không có bất kỳ sự tổn hại nào được ghi nhận. Điều này được hiểu như là một ý chí hòa bình, một thông điệp đạo đức mà vũ trụ không ngừng trao gửi nhân sinh, thông qua các phương thức vận hành của môn võ Aikido vậy.

Mục tiêu của Aikido không phải là tập trung khuất phục đối thủ, mà là tự chinh phục mình, thông qua tiến trình hóa giải. Điều này giải thích được vì sao Aikido đã vượt khỏi tầm mức thông thường của một môn võ thuật vật chất đơn thuần. Tự vệ trong Aikido luôn luôn mang tính đạo đức, theo đó, kết hợp hài hòa ý muốn tự vệ và chuẩn tắc không làm thương tổn đối phương.

Khả năng tự chế được đào luyện trong Aikido theo chiều hướng lành mạnh cả tâm hồn và thể xác, vượt trên những ý tưởng thông thường để tiến đến trình độ phát triển nhân cách và hoàn thiện động cơ đạo đức trong những tình huống nghiêm trọng đưa đến do bất kì một cuộc tấn công nào.

Tự vệ trong Aikido có thể giúp được nhiều người, tùy theo trình độ phát triển nhân cách riêng của họ. Theo đó, con người có thể hoàn thiện ở mức độ hành xử dung hòa giữa trí óc và thân xác. Cung cách “nhẫn” của Aikido trong các động tác hóa giải có tính tự chế đã xác định môn võ này như là một cách đúng đắn giúp môn sinh có thể tự chủ, tự trị và đồng thời cung ứng cơ hội cho đối phương tự soi rọi và phát triển những yếu tính tích cực của chính bản thân mình vậy, theo Võ Thuật.

Kỹ Năng Sinh Tồn (T/h)