Kỹ năng sinh tồn: Một số tín hiệu tay cần nhớ khi đi xe máy theo đoàn (nên xem)

Lên rừng -

(Kynangsinhton) - Khi chạy mô tô theo đoàn gồm nhiều xe, việc ra hiệu cho những người chạy sau bằng tay rất quan trọng. Người chạy trước sẽ nắm rõ tình hình hơn những người chạy sau. Vì thế việc ra tín hiệu kịp thời sẽ giúp cả đoàn luôn đảm bảo được khoảng cách an toàn.

Dưới đây là một số tín hiệu tay cơ bản mà bạn cần nắm trước khi xuất phát. Chúc thượng lộ bình an!

2997668_Hand-Signals-Instruction

Kỹ Năng Sinh Tồn

 

TỪ KHOÁ