Những kỹ năng sinh tồn bạn nên biết

HIỆN ĐẠI -

Chúng ta nhiều khi thường không lường trước được những tình huống có thể xảy ra nếu chẳng may bị lạc trong rừng, hay gặp phải những hiện tượng tự nhiên có tính chất nguy hiểm. Những kỹ năng dưới đây sẽ giúp bạn tăng thêm vốn hiểu biết cũng như kỹ năng nếu chẳng may gặp phải những tình huống đó.

Bao gồm những kỹ năng sinh tồn quan trọng như phân biệt rắn độc hay không độc, cách tạo ra nước uống nếu không may bị lạc, cách tìm phương hướng....

KỸ NĂNG SINH TỒN