Những kỹ năng tự vệ hiệu quả trong tình huống bị kẻ xấu tấn công

VÕ THUẬT -

Những ký năng tự vệ dưới đây vô cùng hiệu quả và đơn giản, kể cả khi bạn không biết võ tự vệ. Hãy chuẩn bị cho bản thân những kỹ năng cần thiết để tránh bị tấn công.