Những quy tắc sinh tồn sai lầm mà ai cũng tin là đúng

HIỆN ĐẠI -

Giả chết khi gặp gấu, hút máu độc khi bị rắn cắn...luôn là những lầm tưởng sai lầm mà nhiều người tin tưởng là đúng đắn.