Quy luật cuộc đời: Miệng nên ít NÓI, tự nhiên ít HỌA!

HIỆN ĐẠI -

Người xưa đã có câu “họa từ miệng mà ra” quả đúng không sai chút nào, ông lão thật thông minh khi lường trước được sự việc về bà vợ hay buôn chuyện của mình.

Người xưa đã có câu “họa từ miệng mà ra” quả đúng không sai chút nào, ông lão thật thông minh khi lường trước được sự việc về bà vợ hay buôn chuyện của mình.

Cuộc sống bao năm vất vả với ruộng đồng đầu tắt mặt tối mà vẫn khó khăn, bỗng nhiên một ngày ông lão đào được một chiếc hộp bên trong chứa rất nhiều vàng bạc châu báu.

Đổi đời rồi, còn gì sung sướng hơn khi cuộc sống khó khăn của mình sắp kết thúc. Nhưng ông cũng biết rõ tính nết của bà vợ, nếu không cẩn thận thì số vàng này sẽ biến mất bởi cái miệng của vợ mình.

Không ngoài dự đoán, bà vợ buôn chuyện khắp nơi về số vàng vợ chồng mình có được. Không may nó đã đến tai một phú ông trong vùng số vàng co nguy cơ bị lấy hết.

Vậy nên mới nói số phận của một người có tốt hay không, có thể nhìn ra được từ việc người đó có khẩu đức hay không. Khẩu đức là đức độ nhận được do lời nói mà thành.

Kỹ Năng Sinh Tồn (T/h)