Chính sách & Quy định chung


Dịch vụ Kỹ năng sinh tồn cung cấp các thông tin về kỹ năng sinh tồn trong toàn bộ các lĩnh vực, sức khỏe đời sống và thiền khí công, dưỡng sinh… tại website và wapsite dịch vụ.
Bản Quy chế này được áp dụng đối với các Khách hàng tham gia Website thương mại điện tử  Kynangsinhton.vn.
Các điều khoản sử dụng này được qui định trên trang website Kynangsinhton.vn và sẽ cấu thành đầy đủ thoả thuận giữa các Khách hàng và Kynangsinhton.vn liên quan tới hoạt động trên trang website Kynangsinhton.vn. Nếu bất kỳ điều khoản nào bị vô hiệu hoá bởi quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thì sự vô hiệu lực của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng tới tính hiệu lực của các điều khoản khác được nêu ra tại website này. Kynangsinhton.vn có quyền bổ sung, sửa đổi nội dung điều khoản sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước, và Khách hàng phải có trách nhiệm theo dõi các qui định chung tại website thường xuyên để nhận biết được những sự thay đổi này. Việc cá nhân tiếp tục sử dụng trang web sau khi Kynangsinhton.vn bổ sung các nội dung trong các điều khoản và qui định thể hiện rằng bạn đã đọc và đồng ý tuân theo những sửa đổi đó.
Hướng dẫn mua hàng:
1. Các điều kiện giao dịch chung
-          Kynangsinhton.vn không giới hạn Khách hàng về vị trí địa lý, độ tuổi. Để tham gia sử dụng dịch vụ của Kynangsinhton.vn, bạn chỉ cần đáp ứng các điều kiện sau đây để có thể dễ dàng mua các nội dung được đăng tải trên Kynangsinhton.vn:
  • Thuê bao sử dụng máy điện thoại có hỗ trợ tính năng GPRS/EDGE/3G.
  • Thuê bao đang trong vùng phủ sóng GPRS/EDGE/3G của mạng Mobifone
-    Giá cước sử dụng:
2. Quy trình giao dịch  
2.1. Quy trình đăng ký gói cước
    Đăng ký qua SMS
Gói cước Giá (vnđ) Chu kì
Gói ngày 2.000 1 ngày từ ngày đăng ký
Gói tuần 5.000 7 ngày từ ngày đăng ký
Gói tháng 30.000 30 ngày từ ngày đăng ký
Gói 2 tháng 50.000 60 ngày từ ngày đăng ký
Gói 3 tháng 100.000 90 ngày từ ngày đăng ký
 
  • Đăng ký gói cước:  
   Gói ngày :  Soạn  DK gửi 9919Mã xác nhận tương ứng là Y1 hoặc K
   Gói 7 ngày  :  Soạn  DK7 gửi 9919Mã xác nhận tương ứng là Y7 hoặc T
   Gói 30 ngày: Soạn DK30 gửi 9919 Mã xác nhận tương ứng là Y30 hoặc M
   Gói 60 ngày :Soạn DK60 gửi 9919Mã xác nhận tương ứng là Y60 hoặc Q
   Gói 90 ngày: Soạn DK90 gửi 9919 Mã xác nhận tương ứng là Y90 hoặc N
  • Hủy đăng ký gói cước dịch vụ:
   Gói Ngày : HUY Y1 gửi 9919 (Phí DV: 0đ)
   Gói 7 ngày :  HUY Y7 gửi 9919 (Phí DV: 0đ)
   Gói 30 ngày: HUY Y30 gửi 9919 (Phí DV: 0đ)
   Gói 60 ngày: HUY Y60 gửi 9919 (Phí DV: 0đ)
   Gói 90 ngày : HUY Y90 gửi 9919 (Phí DV: 0đ)
  • Nhận hướng dẫn từ dịch vụ : HD gửi 9919
  • Kiểm tra gói cước : KT gửi 9919