Mô hình hoạt động


Kynangsinh ton.vn là website cung cấp thông tin về kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn, kỹ năng mềm,…phục vụ người đọc các kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống. Một số lượng nhất định các bài viết trên trang sẽ được thu phí để tạo nguồn tài chính đảm bảo duy trì hoạt động của website và đội ngũ nhân sự vận hành