Võ thuật: 10 kiểu hít đất kinh điển dành cho người luyện võ

VÕ THUẬT -

(Kynangsinhton) - Không chỉ đối với người luyện võ mà còn ở cả các bộ môn thể thao khác, hít đất cũng là bài tập kinh điển. Dân luyện võ có những kiểu hít đất rất đa dạng.

Không cần bất cứ dụng cụ hỗ trợ nào, cũng không cần một khoảng không gian rộng, hít đất là bài tập bạn có thể thực hiện gần như bất cứ khi nào bạn muốn. Bài tập này được ước tính là ngang với việc đẩy tạ 60% khối lượng cơ thể – tức là nếu bạn nặng 100kg thì khi thực hiện bài tập hít đất thông thường, điều đó tương đương với việc đẩy khối tạ nặng 60kg.

Có nhiều kiểu biến thể hít đất để phục vụ cho việc luyện tập các khối cơ chuyên biệt theo những cường độ phù hợp với một môn võ – hay thể thao nào đó. Sau đây là 10 kiểu hít đất tốt nhất đối với người luyện võ.

Kỹ Năng Sinh Tồn (T/h)

TỪ KHOÁ